Hakkımızda

Hakkımızda

Özel Eksen Okullarında özgün yaklaşımlarımız, küresel bakış açımız, zengin ve esnek öğretim programlarımız ile toplumsal duyarlılığı gelişmiş nesilleri inşa ediyoruz.

Yeni paradigmaların yerleşmeye başladığı dünyamızda, günlük rutinlerden kurtulmuş ve değişimin öznesi olacak bireyleri geleceğe hazırlıyoruz.

Değişim ve gelişim kabiliyetine sahip eğitim anlayışımız, her öğrencinin kendini gerçekleştirmesine kapı aralamaktadır.

Eğitim programlarımız hayat ile iç içe, akademik ve etik standartları yüksek, zenginleştirilmiş ve farklılaştırılmış içerik ve uygulamalara sahiptir. Duygusal gelişim, programımızın temelidir.

Öğretmenler, akademik donanımı, etkin performansı ve güçlü bir takım ruhuyla sistemin mentörleri, eğitim koçları ve her öğrenciyi fark edebilen güçlü birer insan kaynaklarıdır.

Öğrenciler, eğitimde üretken ve yenilikçi bir yapıya sahiptirler. Etkindirler, bireydirler.

Öğrencilerin yetenek ve kişilik gelişimleri, toplumun gelişimine fayda sağlayacak özelliktedir.

Öğrenciler değerleri davranış haline getirmiş, kendisi ve çevresiyle barışık, akademik gelişimlerini okul sonrasında da devam ettiren, disiplinli bireyler olarak yetişirler. Bilgi edinmede aktif rol oynarlar. Sorgulayan, analitik düşünen, araştıran ve üretkenlikleriyle  ile bilgiyi yeniden yapılandıran lider nitelikli vizyoner bireylerdir.